ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 30 | ทั้งหมด : 702
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่เปิดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1 30 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  2 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 14 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  3 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 14 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  4 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  5 ช่างย้อมเส้นใยฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  6 การทำของที่ระลึก 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  7 การตัดเย็บชุดพื้นเมือง 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  8 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 15 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  9 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  10 เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  11 9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ 18 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  12 แผนกผู้ผลิตอาหาร (Food Production) ตำแหน่งเดมี-เชฟ (Demi-Chef) 30 16 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  13 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 16 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  14 ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 30 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  15 การประยุกต์ใช้โปรแกรมAutoCAD3มิติ 30 16 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  16 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  17 การประกอบอาหารว่าง 30 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  18 การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ1 30 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  19 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 17 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  20 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 17 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  21 การเขียนแบบวิศวกรรม 30 17 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  22 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 17 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  23 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  24 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 702 รายการ